Tlačové správy

TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

  Včera sa uskutočnilo rokovanie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Viktorom Stromčekom a prezidentom Združenia ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomírom Honíškom, kde ministerstvo akceptovalo pripomienky združenia a vydalo nasledovnú tlačovú správu.   TLAČOVÁ SPRÁVA Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou   Bratislava (19. februára 2014) –...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia

Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia

Spoločné stretnutie regionálnych výborov, ktoré reprezentujú cca 900 dopravných spoločností a zastupujú 100 tisíc zamestnancov v doprave, vyjadruje nespokojnosť s dopadmi vyplývajúcimi zo zmien v mýtnom systéme zavedených od 01.01.2014. Konštatuje, že reálne zvýšenie mýta  sa podstatne odlišuje od Ministerstva dopravy deklarovaných zmien, čo v konečnom dôsledku môže byť likvidačné najmä pre regionálnych dopravcov. Účastníci stretnutia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia

Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia

  Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia:   Na základe požiadavky členov regionálnych výborov bude dňa 13. 2. 2014 vo Zvolene spoločné zasadnutie všetkých troch Regionálnych výborov, (t.j. Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského). Stretnutie sa uskutoční  o 13 hodine na ulici Balkán č. 53, administratívna budova SAD, 2. poschodie.    Základným...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
24.1.2014 - Stanovisko Združenia

24.1.2014 - Stanovisko Združenia

Prezídium Združenia ČESMAD Slovakia v súvislosti s medializovanými informáciami o zavedení nových sadzieb mýta, spoplatnení ďalších úsekov ciest a monitorovaní ciest II. a III. triedy, zaujalo toto zásadné stanovisko:   1. Zmeny v mýtnom systéme zvýšili náklady dopravy na mýtnych poplatkoch oproti roku 2013 v priemere až o 40 percent. Ak berieme do úvahy zníženie sadzieb pre ekologické...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia víta rokovania o financovaní samospráv

ČESMAD Slovakia víta rokovania o financovaní samospráv

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia víta rokovania predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského s predsedami vyšších územnosprávnych celkov o financovaní regionálnych a miestnych samospráv. Viac informácií je k dispozícii v priloženej tlačovej správe.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia o cestnej doprave vysielaná Televíziou TA3

Konferencia o cestnej doprave vysielaná Televíziou TA3

Na podnet Združenia ČESMAD Slovakia sa v piatok 4.  novembra 2011 od 11. hodiny v spolupráci s Televíziou TA3 naživo vysielala Konferencia o cestnej doprave. Viac informácií je k dispozícii v prílohe. Obrazový materiál je k dispozícii vo Fotogalérii.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Plošný zákaz vjazdu kamiónov na cesty II. a III. triedy nebude

Plošný zákaz vjazdu kamiónov na cesty II. a III. triedy nebude

„Pracujeme na technickom riešení vo forme vymedzenia reálnych, konkrétnych úsekov aj cez dopravné značenie," povedal minister. Na vymedzených úsekoch ciest druhej a tretej triedy by bol zvislým dopravným značením zakázaný prejazd kamiónov nad 12 ton. Dohodnuté zmeny by mali v parlamente predložiť poslanci formou pozmeňujúceho návrhu k novelizácii cestného zákona....
Zdroj: SITA