Tlačové správy

Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. decembra 2020) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR pred spustením druhého kola dotácií pre komerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku. Výška zamýšľanej pomoci Ministerstva hospodárstva SR je...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 17. decembra 2020) – Opatrenia spojené s epidémiou COVID-19 a následné zmeny v správaní ľudí, najmä prechod k individuálnej automobilovej doprave, zrušenie firemných a školských zájazdov či uprednostňovanie dovolenky v tuzemsku. To všetko spôsobuje zásadné až likvidačné ekonomické straty autobusových dopravcov, ktorí sa venujú nepravidelnej komerčnej doprave. Združenie...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Hrozí ochromenie prepravy tovarov a osôb medzi okresmi

Hrozí ochromenie prepravy tovarov a osôb medzi okresmi

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 6. novembra 2020) – Nákladné i autobusové dopravné spoločnosti pristupujú veľmi zodpovedne k testovaniu svojich zamestnancov, ich záujmom je dodržiavať prijaté opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Napriek tomu hrozí, že nedokážu zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva či maloobchod potravinami, predmetmi dennej spotreby, liekmi a zdravotníckym materiálom alebo zásobovanie priemyselných podnikov....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia a UNAS spoločne odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

ČESMAD Slovakia a UNAS spoločne odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

BRATISLAVA (14. októbra 2020) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únia autodopravcov Slovenska – UNAS spoločne odmietajú akékoľvek ďalšie rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry elektronickým mýtom na vybrané úseky ciest II. triedy. Mýto by sa malo vyberať len na úsekoch ciest, kde nákladovosť systému bude nižšia ako samotný výber...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia: Oceňujeme rozšírenie dohody o dani z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia: Oceňujeme rozšírenie dohody o dani z motorových vozidiel

BRATISLAVA (7. októbra 2020) – Dnes vládou SR schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel pomôže riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy na Slovensku a posilní konkurencieschopnosť slovenských dopravcov. „Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia víta zjednotenie pravidiel v tzv. Balíčku mobility

ČESMAD Slovakia víta zjednotenie pravidiel v tzv. Balíčku mobility

Hlasovaním na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu (EP) sa dnes po viac ako troch rokoch definitívne uzatvorili diskusie o komplexnej reforme pravidiel na trhu cestnej dopravy v EÚ. Europoslanci veľkou väčšinou schválili tzv. Balíček mobility a potvrdili tak dohodu medzi EP a Radou z decembra 2019. Išlo o jeden z najzložitejších a najkontroverznejších súborov právnych...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

BRATISLAVA (ČESMAD Slovakia, 9. apríla 2020) - Uplatňovanie neférových a nekalých obchodných praktík veľkých firiem, zneužívajúcich štátnu pomoc malým a stredným podnikateľom nebudú cestní dopravcovia tolerovať. ČESMAD Slovakia, najväčšie združenie cestných dopravcov na Slovensku, upozorňuje na nekalé praktiky objednávateľov dopravy na Slovensku a vyzýva na verejnú kontrolu serióznosti a morálnosti...
 
Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – V súvislosti so zavedením kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a kontrol osôb v rámci prekračovania okresov v krajine na základe uznesenia vlády SR zo 6. apríla, hodnotí združenie ČESMAD Slovakia situáciu v rámci cestnej infraštruktúry Slovenska na základe kontinuálneho monitorovania ako vážnu....