Tlačové správy

Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhu

Budapeštianske stretnutie vrcholných zástupcov združení dopravných spoločností z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla, prinieslo dohodu zúčastnených na spoločnom postupe v boji proti opatreniam, ktoré narúšajú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb na európskom trhu. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnili zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia, ktoré združuje viac ako 900 dopravných spoločností. Na stretnutí...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stiahnutie novely zákona je krok späť

Stiahnutie novely zákona je krok späť

Podľa najnovších informácií bola novela zákona o cestnej premávke upravujúca spodnú vekovú hranicu pre vodičské preukazy na nákladné vozidlá a autobusy stiahnutá zo schvaľovacieho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky. Združenie ČESMAD Slovakia a 900 členských dopravných spoločností to vníma ako ďalší chybný krok štátnej správy, ktorá tak ďalej zhoršuje podmienky...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Tlačová správa 4 združení v oblasti dopravy

Tlačová správa 4 združení v oblasti dopravy

Súčasné nastavenie legislatívy vytvára pre možných záujemcov z radu stredoškolských absolventov hluché trojročné až šesťročné obdobie. Navrhovaná úprava znížením dolnej vekovej hranice vytvára možnosť plynulého prechodu od absolvovania strednej školy do vodičskej praxe. O pozíciu vodiča vo verejnej doprave nie je v súčasnosti kvôli jej náročnosti, zvýšenej zodpovednosti a uvedenej regulácii dostatočný záujem....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Združenie dopravcov súhlasí s novelou cestného zákona

Združenie dopravcov súhlasí s novelou cestného zákona

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré je orientované na komerčnú cestnú dopravu, víta a podporuje poslanecký návrh novely cestného zákona o zmene legislatívy v oblasti získania vodičského oprávnenia pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy. Podľa novely by sa mal znížiť stanovený vek žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny C a CE na 18...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rakúsko sa zbavuje zahraničných dopravcov

Rakúsko sa zbavuje zahraničných dopravcov

Začiatkom nového roku došlo k zmene v rámci rakúskeho zákona o minimálnej mzde a podmienky vyplývajúce z tohto zákona sa tak začali týkať aj dopravných spoločností a vodičov, ktorí vykonávajú prepravu tovaru či osôb do alebo z Rakúska, a teda nie len kabotážnej dopravy, ako tomu bolo doteraz. Aj náš...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Štátne podmienky brzdia rozvoj podnikania v cestnej doprave

Štátne podmienky brzdia rozvoj podnikania v cestnej doprave

Slovenské dopravné spoločnosti sa vplyvom nepriaznivých podmienok vytvorených štátom dostávajú na okraj európskeho trhu cestnej dopravy. Daňovo odvodové zaťaženie dopravcov zo Slovenska brzdí rozvoj podnikania v tomto sektore, ktorý sa dá pozorovať vo všetkých okolitých štátoch. Podľa analýzy spracovanej na žiadosť združenia ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje viac ako 800 dopravných...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zvýšenie cien PZP je pre dopravcov neakceptovateľné

Zvýšenie cien PZP je pre dopravcov neakceptovateľné

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré združuje takmer 800 slovenských dopravných spoločností ostro kritizuje  vládny návrh novely Zákona o poisťovníctve, ktorý by zaviedol 8 % odvod z neživotného poistenia. Poisťovne proklamujú, že táto úprava by skôr či neskôr znamenala, že budú nútené zvýšiť ceny poistiek, aby boli schopné plniť svoje záväzky a...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rýchla rekonštrukcia úseku cesty I/65 je nevyhnutná

Rýchla rekonštrukcia úseku cesty I/65 je nevyhnutná

Plánovaná dlhodobá uzávierka úseku cesty prvej triedy I/65 Kremnica -Kremnické Bane, vážne skomplikuje premávku nákladných vozidiel na medzinárodne významnej spojnice severu s juhom. Združenie ČESMAD Slovakia a jeho takmer 900 členských dopravných spoločností preto žiada o urýchlené konanie a nápravu kritickej situácie správcu komunikácie – Slovenskú správu ciest. Pôvodná dvojročná...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU