Tlačové správy

ČESMAD Slovakia a UNAS spoločne odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

ČESMAD Slovakia a UNAS spoločne odmietajú širšie spoplatnenie mýtom

BRATISLAVA (14. októbra 2020) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únia autodopravcov Slovenska – UNAS spoločne odmietajú akékoľvek ďalšie rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry elektronickým mýtom na vybrané úseky ciest II. triedy. Mýto by sa malo vyberať len na úsekoch ciest, kde nákladovosť systému bude nižšia ako samotný výber...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia: Oceňujeme rozšírenie dohody o dani z motorových vozidiel

ČESMAD Slovakia: Oceňujeme rozšírenie dohody o dani z motorových vozidiel

BRATISLAVA (7. októbra 2020) – Dnes vládou SR schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel pomôže riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy na Slovensku a posilní konkurencieschopnosť slovenských dopravcov. „Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia víta zjednotenie pravidiel v tzv. Balíčku mobility

ČESMAD Slovakia víta zjednotenie pravidiel v tzv. Balíčku mobility

Hlasovaním na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu (EP) sa dnes po viac ako troch rokoch definitívne uzatvorili diskusie o komplexnej reforme pravidiel na trhu cestnej dopravy v EÚ. Europoslanci veľkou väčšinou schválili tzv. Balíček mobility a potvrdili tak dohodu medzi EP a Radou z decembra 2019. Išlo o jeden z najzložitejších a najkontroverznejších súborov právnych...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

BRATISLAVA (ČESMAD Slovakia, 9. apríla 2020) - Uplatňovanie neférových a nekalých obchodných praktík veľkých firiem, zneužívajúcich štátnu pomoc malým a stredným podnikateľom nebudú cestní dopravcovia tolerovať. ČESMAD Slovakia, najväčšie združenie cestných dopravcov na Slovensku, upozorňuje na nekalé praktiky objednávateľov dopravy na Slovensku a vyzýva na verejnú kontrolu serióznosti a morálnosti...
 
Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – V súvislosti so zavedením kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a kontrol osôb v rámci prekračovania okresov v krajine na základe uznesenia vlády SR zo 6. apríla, hodnotí združenie ČESMAD Slovakia situáciu v rámci cestnej infraštruktúry Slovenska na základe kontinuálneho monitorovania ako vážnu....
 
Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – Združenie ČESMAD Slovakia veľmi negatívne vníma koncepciu prípadného spoplatnenia všetkých ciest II. a III. triedy elektronickým mýtom. Tieto cesty majú dĺžku takmer 14 000 km a spolu s dnes spoplatnenými viac ako 2 300 km infraštruktúry a zvyškom ciest I. triedy by to znamenalo fakticky spoplatnenie celej...
 
Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla 2020) – S účinnosťou od 1. apríla 2020 dochádza k zmenám vo vedení združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Doterajší prezident združenia Pavol Jančovič na základe vlastného rozhodnutia na tejto pozícii končí a bude sa naďalej venovať aktívnej práci v prospech dopravcov v širšom vedení Prezídia združenia. V zmysle stanov združenia, funkciu prezidenta...
 
Tlačová správa - Bez vodičov skolabuje cestná doprava

Tlačová správa - Bez vodičov skolabuje cestná doprava

Bratislava (17. marca 2020) - Šesťstopercentný nárast telefonátov na infolinky združenia ČESMAD Slovakia. Volajú nielen dopravné spoločnosti, ale aj samotní vodiči nákladných vozidiel, ktorí sa ocitajú pod tlakom, či napriek výnimke z karanténnych opatrení pri dodržaní ochranných opatrení sa do nej nedostanú a nebude uplatnená aj na príslušníkoch ich rodiny. Podľa...