Aktuality

1.12.2015

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovaniaChránený obsah

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 o cestnej doprave.
Zdroj: TSK
1.12.2015

Zavedenie autobusovej linkyChránený obsah

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy.
Zdroj: 56/2012
1.12.2015

Bulharsko: Platba za použitie cestnej sieteChránený obsah

Upozorňujeme dopravcov, že platbu známok za použitie cestnej siete (vignetty), a tak isto aj platbu za prejazd mostami je možné od 1. decembra 2015 zaplatiť iba...
Zdroj: IRU
 

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR