Voľná kabotáž pri preprave dreva v Nemecku

Na začiatku roku sa územím Nemecka prehnalo niekoľko búrok, ktoré poškodili miestne lesy. Nemecký dopravcovia nestíhajú zvážať drevo z poškodených oblastí a hrozí, že bude poškodené škodcami. Podľa správy federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG sú v týchto oblastiach do 31. júla 2018pozastavené kontroly a sankcie za kabotážne prepravy.

Musíme však upozorniť, že sa nejedná o celonárodné nariadenie, ale iba regionálne opatrenie, ktoré sa týka nerezaného dreva, reziva a špeciálnych prepráv. Pri kontrole sa bude od dopravcu vyžadovať nasledovné:

  1. Kópia zmluvy medzi klientom a dopravcom o preprave nerezaného dreva, reziva, špeciálnej prepravy alebo prepravy špeciálnych strojov a pod.
  2. Dodržanie právnych predpisov EU a vnútroštátnych predpisov hlavne dodržanie maximálnych povolených hmotností a rozmerov vozidla, pracovnej doby a odpočinku vodiča

Regióny, kde je možné vykonávať takéto prepravy nájdete TU.

Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Vážený člen.
Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu povinného školenia zamestnancov združenia ČESMAD Slovakia vo veci implementácie nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) budú regionálne pracoviská a predajne MOTOEXPERT zatvorené nasledovne:

Bratislava – 22. mája od 12.00 hod.
Nové Zámky – 22. mája od 11.00 hod.
Košice – 23. mája od 12.00 hod.
Banská Bystrica – 24. mája od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Vo februári 2018 zaviedlo Turecko pre niektoré druhy tovarov opatrenie vo forme dodatočných dovozných ciel.

Z dôvodu, aby tieto dodatočné colné sadzby neboli aplikované na tovary pochádzajúce z krajín EÚ a Turecka, ktoré sú dovážané v rámci colnej únie EÚ – TR a sprevádzané osvedčením A.TR, musí byť pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v Turecku predložené okrem osvedčenia A.TR aj tzv. „Vyhlásenie vývozcu“ potvrdzujúce pôvod tovaru. Preukázanie pôvodu tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR by malo byť u každej zásielky, ktorého sa  opatrenie zavedené Tureckom týka, teda uplatnenie dodatočných colných sadzieb v prípade nepredloženia alebo nepreukázania pôvodu tovaru.

Doklad A.TR možno využiť v povoľovacom konaní v Turecku aj na preukázanie, že sa nejedná o treťoštátnu prepravu v prípadoch, keď sa nakladá na území Slovenskej republiky, ale odosielateľ tu nemá sídlo.

Vzor vyhlásenia podľa tureckej legislatívy

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. mája 2018.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.