Informácie podľa krajín


TIR-EPD Fínsko

[Fínsko] - TIR-EPD Fínsko

Poskytovateľinternetových služieb Sonera oznámil dočasnéprerušenie oznamovacej služby medzi aplikáciou IRU TIR-EPDa fínskym colným systémom.Fínskyposkytovateľ internetových služieb, ktorý zabezpečujeoznamovaciu službu medzi aplikáciou IRU TIR-EPD a fínskymcolným systémom oznámil, že kvôli údržbea aktualizácii na ich serveroch, oznamovacie služby doa z fínskych colníc bude dočasne prerušené:V sobotu,28.3.2009Medzi12:00 a 20:00 fínskeho času (GMT+ 2 hod)Členskézdruženia sú žiadané, aby informovali svojichDržiteľov...
Zdroj: User Admin
Systém TIR v Moldavsku

[Moldavsko] - Systém TIR v Moldavsku

V Kilometri č. 7 sme Vás informovali o colnýchúradoch schválených pre režim TIR na území Moldavskej republiky.Opätovne pripomíname, že ak dopravca vykonáva do alebo cez Moldavsko prepravu napodklade karnetu TIR, aj na vstup dokrajiny musí použiť iba colné úrady schválené pre režim TIR. Špecifickásituácia je na území separatistického Podnesterska. Napätý...
Zdroj: User Admin
Srbsko: Prísnejšie kontroly

[Srbsko] - Srbsko: Prísnejšie kontroly

Medzinárodné dopravné fórum ITF a Ministerstvo infraštruktúry Srbska informuje, že od 1. apríla 2009 budú zavedené prísnejšie kontroly dokladov vzťahujúce k cestnej doprave.To znamená, že povolenia v Srbsku musia byť riadne vyplnené (meno,adresa dopravcu, EČ vozidla, dátum) a opatrené pečiatkou srbského colného úradu, alebo jedného z vnútroštátnych colníc pri vstupe...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Nové dopravné označenie

[Holandsko] - Holandsko: Nové dopravné označenie

Ministerstvo dopravy v Holandsku nás informovalo, žeod 21 marca 2009 bude zavedené nové dopravné značenie, označujúce bezpečnéparkovacie plochy. Momentálne sú stanovené 3 kategórie parkovacích plôch:  Kategória 1 - bezpečné parkovacie plochy na diaľniciKategória 2 - oplotené parkovacie plochy a parkovacie plochyso zábranamiKategória 3 – podobné ako kategória 2 doplnená o ochranua kontrolu príjazdu Prvá dopravná...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Tunel Fréjus

[Francúzsko] - Francúzsko: Tunel Fréjus

IRU nám oznámilo,žekvôli prácam na vozovke bude tunel Fréjusuzavretý pre dopravu od 2.apríla v čase od 24:00h do3.apríla v čase do 02:30h.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Demonštrácia

[Francúzsko] - Francúzsko: Demonštrácia

IRU nás informovalo,že na19.marca je vo Francúzsku vyhlásenádemonštrácia.Podľa informácií sa demonštráciadotkne nie len verejnej dopravy ale aj leteckej a železničnej.O bližších informáciáchVás budeme informovať.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Diaľnicu začnú rozširovať

[Slovensko] - Slovensko: Diaľnicu začnú rozširovať

Cez víkend sa začali prípravne práce na rozšírenie diaľnice do Trnavy. Postupne sa bude spevňovať krajnica.  Motoristi, ktorí pravidelne využívajú diaľnicu medzi Trnavou a Bratislavou, sa musia pripraviť nadopravné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť cez víkend začala s prácami,súvisiacimi s dočasným rozširovaním diaľnice. Podokončení by mala mať tri pruhy v každom...
Zdroj: User Admin
Maďarsko: Intenzívnejšie kontroly vozidiel

[Maďarsko] - Maďarsko: Intenzívnejšie kontroly vozidiel

Upozorňujeme vodičov,že behom tohtotýždňa sú v Maďarsku intenzívňejšiekontroly nákladných vozidiel.Kontroly prebiehajúv rámci akcie European Operation Truck a zameriavajú sapredovšetkým na dobu vedenia a odpočinku,správnehoupevnenia nákladu,prepravy ADR,digitálnychtachografov,rýchlostných limitov a preťažovanievozidiel.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Diaľnica A13, zosun pôdy

[Rakúsko] - Rakúsko: Diaľnica A13, zosun pôdy

IRU nás informovalo, že dneso dpoludnia (6.marec) je kvôli riziku zosunu pôdy diaľnica A13 uzavretá v smere do Talianska medzi úsekom Shönberg a Matrei. Doprava je odchýlená v smere na Innsbruck.
Zdroj: User Admin
Nitra: Čiastočná uzávierka

[Slovensko] - Nitra: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu opravy krytu vozovky je čiastočná uzávierka na ceste I/51 od km 217/960 do km 218/290 v úseku križovatky pred Gymnáziom v k.ú. Levice.Termín trvania uzávierky je od 02.03.2009 v čase od 7.00h-22.00h do 30.06.2009.Obchádzková trasa na ceste I/51 nie je potrebná,nakoľko premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu...
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Dopravné obmedzenie

[Rakúsko] - Rakúsko: Dopravné obmedzenie

Diaľnica A 8 Innkreis Autobahn (E 56, E 552), je jednou z hlavných dopravných tepien Rakúska v národnej a medzinárodnej preprave tovarov v rámci Európy. Využíva ju mimoriadne veľký počet kamiónov, ktorých podiel predstavuje viac ako 30%, pričom z tohto počtu pochádza väčšina nákladných áut zo zahraničia (v noci až...
Zdroj: User Admin
Karty do autolekárničiek si možno aj stiahnuť. Na vlastné riziko

[Slovensko] - Karty do autolekárničiek si možno aj stiahnuť. Na vlastné riziko

Ministerstvo nevydá predlohu karty prvej pomoci. Necháva to na výrobcov autolekárničiek. Kartu prvej pomoci, ktorá musí by od 1. júla povinnou súčasťou autolekárničky, by vodiči zatiaľ zháňali márne. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že všetky typy kariet, ktoré sa šírili internetom, sú neplatné. Napriek tomu sa ministerstvo nechystá vydať oficiálnu kartu. Vyrábať...
Zdroj: User Admin
Psychická spôsobilosť vodičov

[Slovensko] - Psychická spôsobilosť vodičov

Nový zákon o cestnej premávke a vykonávacia vyhláška k zákonu ponovom upravuje aj povinnosť v oblasti psychickej spôsobilosti vedeniamotorových vozidiel. Počet vodičov, ktorí budú musieť mať vo vozidledoklad o psychickej spôsobilosti a na požiadanie sa ním budú musieťpreukázať príslušníkovi polície, výrazne vzrastie. Aj keď je zákonúčinný od 1. februára, nové...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Plán podpory pre dopravné spoločnosti

[Nemecko] - Nemecko: Plán podpory pre dopravné spoločnosti

V Nemecku prijali plán podpory schválený Európskou úniou, ktorý sa nazýva “De-Minimis” Výška podpory je až do 350 millióna EUR ročne. Finančné zdroje pochádzajú zo ziskov z mýtneho a podpora sa bude rozdeľovať nemeckým dopravným spoločnostiam. Nemeckí cestní nákladní dopravcovia/zasielatelia, ktorých spoločnosti majú až do 250 zamestnancov, môžu požiadať o...
Zdroj: User Admin