Informácie podľa krajín


Rakúsko: Rozšírený zákaz predchádzania na A4

[Rakúsko] - Rakúsko: Rozšírený zákaz predchádzania na A4

Úsek so zákazom predchádzania nákladných vozidiel nad 7,5 tony na rakúskej diaľnici A4 “Ostautobahn” bol rozšírený a v súčasnosti platí na úseku 25 km. Zákaz predchádzania nákladných vozidiel v oboch smeroch platí od križovatky Fischamend v Niederösterreich po križovatku Neusiedl Bgld. Na tejto trase prejde denne okolo 52 000 vozidiel, z...
Zdroj: User Admin
Nórsko: Poplatky

[Nórsko] - Nórsko: Poplatky

Použitie nórskych ciest je spoplatnené mýtom. Jednotná sadzba nie je stanovená, platby sú realizované na jednotlivých mýtniciach. Poplatok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:   - v hotovosti výbercovi poplatkov , - v hotovosti hodením presnej sumy, - kreditnou kartou. - od 1. júna 2008 je na 8 mýtniciach zavedený automatický...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Úprava mýtneho

[Taliansko] - Taliansko: Úprava mýtneho

Talianska diaľničná spoločnosť percentuálne upravila výšku mýta, ktorá je v platnosti od 1. mája 2009:   Autostrade per l´Italia o 2,40 percenta Diaľničné spojenie Valle D´Aosta o 0,51 percenta Autostrada Torino-Savona o 0,73 percenta Autostrada Tirrenica o 5,14 percenta Tangenziale di Napoli o 6,63 percenta Autostrade Meridionali o 4,89 percenta Strada...
Zdroj: User Admin
Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

[Slovensko] - Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

Vývoj cien ropy nepraje dovolenkárom. Čierne zlato posledné dni výrazne zdražuje a ohrozuje optimistickú vidinu lacného benzínu či nafty pri cestách za letnými dovolenkami. Liter Naturalu 95 vyjde teraz na 1,130 eura (34 korún) a nafty na1,100 eura (33,10 koruny).Tieto sumy však vychádzajú z cien ropy okolo 60 dolárov za...
Zdroj: User Admin
Francúzsko/Španielsko: Diaľničné mýto

[Francúzsko] - Francúzsko/Španielsko: Diaľničné mýto

Francúzske diaľničné spoločnosti zaviedli elektronickú jednotu “BI-MODEL”, ktorá nahradí TIS PL vo Francúzsku a VIA T v Španielsku, keďže BI-MODEL možno využívať pri jazde cez Španielsko aj cez Francúzsko.BI-MODEL je preto podbrá ponuka pre každého, kto jazdí do týchto dvoch krajín. Elektronická jednotka sa vydá pre evidenčné číslo vozidla, ktoré...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

[Poľsko] - Poľsko: Zmena v poplatkoch pre vozidlá nad 12t

Poľsko: Poplatky za použitie cestnej siete pre nákladné vozidlá nad 12 tplatné od 10.06.2009:    EURO 3 a nižšia s maximálne 3 nápravami EURO 3 a vyššia s minimálne  4 nápravami EURO 4 a vyššia s maximálne 3 nápravami EURO 4 a vyššia s minimálne 4 nápravami 1-dňová 38 38 38 38 7-dňová 169 189 143 160 mesačná...
Zdroj: User Admin
Rumunsko: Obmedzená premávka

[Rumunsko] - Rumunsko: Obmedzená premávka

UNTRR (rumunské združenie), Bukurešť - informovalo, že z dôvodov cestných prác na železničnej križovatke DN 6 (km 62 + 550) so železničným priecestím Videle-Guirgiu (Draganesti Vlasca, County Teleorman), bude obmedzená premávka pre všetky vozidlá v dňoch 16.,17. a 18. júna 2009 takto: -16. júna bude zákaz jazdy na DN 6 (km 62 + 532) medzi 6,30h...
Zdroj: User Admin
Zmeny colných predpisov od 1. júla  2009

[Slovensko] - Zmeny colných predpisov od 1. júla 2009

Colné riaditeľstvo SR nás informovalo, že Európske spoločenstvo pripravuje zmeny v pracovných postupoch colných úradov pri vstupe a výstupe tovaru na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien publikovaných v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým...
Zdroj: User Admin
Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

[Slovensko] - Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Colná správa Slovenskej republiky nás informovala, že dňa 1. júla 2009 nadobudne účinnosť ustanovenie čl. 787 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, v obsahu ktorého sa ukladá pre všetky subjekty povinnosť podávať colné vyhlásenia navrhujúce prepustenie...
Zdroj: User Admin
Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

[Slovensko] - Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Opatreniami na posilnenie bezpečnosti, zavedenými nariadením (EHS) č. 2913/92 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), sa ustanovuje vykonanie analýzy rizík a vzájomnej elektronickej výmeny informácií týkajúcich sa rizík medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a Komisiou, a to na základe spoločného rámca nariadenie...
Zdroj: User Admin
Chorvátsko: Zákaz jazdy v deň štátneho sviatku

[Chorvátsko] - Chorvátsko: Zákaz jazdy v deň štátneho sviatku

Chorvátske združenie nám oznámilo doplňujúcu informáciu k zákazom jázd. Zákaz jazdy v deň štátneho sviatku je od 14 00 hod. do 23 00 hod.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Útoky na nákladné vozidlá

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Útoky na nákladné vozidlá

Britské združenie RHA upozorňuje na ďalšie útoky na vodičovnákladných vozidiel. Tentokrát zlodeji vystupovali ako úradníci VOSA (dopravnýinšpektorát). Pri fingovanej kontrole prepadli vozidlo a ukradli tovar.Doporučujeme zvýšiť pozornosť rovnako pri kontrolách, ktoré prebiehajú mimobežné stanoviská, určené úradníkmi VOSA.
Zdroj: User Admin
Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

[Slovensko] - Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

Od 1. mája 2009 je kabotáž so všetkými členskými štátmi EÚokrem Bulharska a Rumunska uvoľnená. Treba mať však na zreteli, že v rámci 25 členských krajín EÚ je povolené ibadočasné prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej prepravy tovaru pre cudziu potrebua z tohto dôvodu nie je možné v týchto štátoch vykonávať takéto prepravy napravidelnej,...
Zdroj: User Admin
Dánsko: Údržba ciest a mostov

[Dánsko] - Dánsko: Údržba ciest a mostov

ITD nás informovalo, že v nasledujúcich dvoch rokoch plánujedánske riaditelstvo ciest (DRD) investíciu vo výške 625 mil. DKK do opravy a údržbyciest a mostov. Vzhľadom k tomu, že práca na údržbe sú časovo náročné,a to aj z hľadiska cestnej premávky, väčšinou prebiehajú v obdobízníženej premávky (v letných mesiacoch). DRD z tohto dôvodu s predstihomupozorňuje vodičov na možné komplikácie v tomto...
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Demonštrácia

[Rakúsko] - Rakúsko: Demonštrácia

IRU násinformovalo, že dňa 25.mája sa bude konať vo Viednidemonštrácia.Začiatok akcie je naplánovaný na8:00 h. v druhom mestskom obvode  (Voragartenstrasse).Demonštrantibudú niekoľkokrát smerovať na Burgtheater a okoloRingstrasse.Plánované ukončenie akcie je o 13:00h.
Zdroj: User Admin