Informácie podľa krajín


Rakúsko - Tirolsko: Zákaz prepravy špecifických druhov tovaru

[Rakúsko] - Rakúsko - Tirolsko: Zákaz prepravy špecifických druhov tovaru

Rakúsko všeobecne a Tirolsko obzvlášť stanovuje niekoľko zákazov jázd na svojom území. Okrem iného platí na Tirolskej diaľnici A12 od 3. 12. 2008 aj zákaz v oboch smeroch od km 6,350 (Langkampfen) do km 72,0 (Ampass) pre nákladné vozidlá, nákladné a návesové súpravy s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 7,5...
Zdroj: User Admin
Maďarsko: Zmeny v zákazoch jázd

[Maďarsko] - Maďarsko: Zmeny v zákazoch jázd

Maďarské ministerstvo dopravy, telekomunikácii a energií vydalo oficiálne vyhlásenie ohľadne štvrtkového štátneho sviatku a zákazov jázd, ktoré sú s týmto dňom spojené.   Zákazy jázd sú nasledujúce: 19.08.2009 (Streda): 22:00-24:00 20.08.2009 (Štvrtok, štátny sviatok): 00:00-22:00 21.08.2009 (Piatok): Nie je zákaz jazdy 22.08.2009 (Sobota): 15:00-24:00  23.08.2009 (Nedeľa): 00:00-22:00  
Zdroj: User Admin
Elektronické predbežné vyhlásenia IRU TIR EPD sú funkčné od  5. augusta 2009  aj v Bulharsku a Slovinsku

[Slovinsko] - Elektronické predbežné vyhlásenia IRU TIR EPD sú funkčné od 5. augusta 2009 aj v Bulharsku a Slovinsku

IRU TIR EPD rozširuje od 5. augusta 2009 svoj geografický rozsah na územie Bulharska a Slovinska   Nová verzia IRU TIR EPD bola spustená 15. 6. 2009.   Zo strany schválených držiteľov karnetov TIR bolo bez poplatku podaných už viac ako 25 000 elektronických predbežných vyhlásení TIR na adresu colných úradov zúčastnených...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Calais, útok na vodiča

[Francúzsko] - Francúzsko: Calais, útok na vodiča

IRU nás informovalo o útoku na vodiča na parkovisku Beau-Marais (diaľnica A16/E40 neďaleko výjazdu 19, v smere Dunkerque - Calais). Vodič bol vážne zranený, a preto odporúčame vodičom, aby boli v tejto oblasti mimoriadne opatrní.
Zdroj: User Admin
Tunel Fréjus: Dočasná uzávierka

[Francúzsko] - Tunel Fréjus: Dočasná uzávierka

Francúzske dopravné informačné centrum CNIR oznamuje, že tunel Fréjus bude uzavretý pre dopravu od 12. augusta 22,00h do 13. augusta   6,00h. Vodičom smerujúcim do Talianska sa odporúča riadiť sa dopravnými značeniami smer Miláno a Turín cez tunel Mont-Blanc.
Zdroj: User Admin
Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

[Slovensko] - Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

Z dôvodu konania 14. Nemšovského jarmoku bude úplná uzávierka cesty II/507 v obci Nemšová dňoch 13.08.2009 od 19,00h  - 15.08.2009 do 16,00h. Navrhovaná obchádzka dopravy (vrátane autobusovej) bude z cesty II/507 od Trenčína odklonená po ceste III/05753 na (ul.SNP), po miestnej komunkácii ul. Slovenskej armády na cestu II/507 (ul.Púchovská) ďalej...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Cestné práce naA40

[Francúzsko] - Francúzsko: Cestné práce naA40

Z dôvodu cestných prác na A40 v smere Macon - Chamonix bude obmedzená premávka v smere od colnice v Bardonnex (Švajčiarsko) a na príjazdovej ceste č. 13 (Saint Julien en Genevois) od 3. do 6. augusta 2009. Dopravné značenia budú informovať o obchádzke.           
Zdroj: User Admin
Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

[Slovensko] - Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

Z dôvodu usporiadania Folklórneho festivalu Koliesko 2009 bude uzavretá cesta III/526 12 v km 0,000-0,170 v obci Kokava nad Rimavicou (ul.Štúrova - od Nám. 1. mája po Park padlých hrdinou) v dňoch 07.08.2009 od 10,00h do 09.08.2008 do 08,00h. Navrhovanou obchádzkou bude cesta II/526 a miestne komunikácie - ul.Sládkovičova, Cintorínska...
Zdroj: User Admin
Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

[Slovensko] - Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

Z dôvodu konania 15. ročníka Stropkovského jarmoku bude uzavretá cesta I.triedy I/15 v prieťahu mestom Stropkov km 42,200 až km 43,1000 od križovatky Hlavná-Mlynská po križovatku Hlavná-Krátka v termíne od 30.júla 2009 18,00h do 2. augusta 2009 do 18,00h. Obchádzková trasa        Tranzitná diaľková doprava – zo smeru Vranov nad Topľou...
Zdroj: User Admin
Nitra: Čiastočná uzávierka

[Slovensko] - Nitra: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu opravy povrchu krytu vozovky bude uzávierka cesty I/64 od km 61,136 po km 61,363 na úseku okružnej križovatky v k.ú. Nitra - Dolné Krškany v čase od 01.08.2009 od 7,00h do 31.08.2009 do 22,00h.Obchádzková trasa nie je potrebná vzhľadom na to, že premávka bude vedená vo voľnom jazdnom...
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Od roku 2010 sa menia pravidlá platenia mýta

[Rakúsko] - Rakúsko: Od roku 2010 sa menia pravidlá platenia mýta

Od roku 2010 sa v Rakúsku mení systém platenia elektronického mýta. Na rozdiel od súčasného stavu bude výška mýta závisieť od EURO normy vozidla.Výška poplatkov sa bude klasifikovať v troch tarifných skupinách, a to A, B a C.Tarifná skupina C sa bude aplikovať na vozidlá spĺňajúce emisnú normu EURO 0...
Zdroj: User Admin
Moldavsko: Aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR

[Moldavsko] - Moldavsko: Aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR

ČESMAD Slovakia uverejňuje aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR v Moldavsku. Zoznam je k dispozícii v priloženom súbore.
Zdroj: User Admin
Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

[Slovensko] - Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Z dôvodu dokončovania stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Mokrý Háj bude úplná uzávierka cesty III/05110 v km 12,500 -21,00 od 01.08.2009 od 8,00h do 31.08.2009 do 18,00h (dĺžka uzávierky 8,500km, dĺžka obchádzky 14 km). Smer obchádzky bude Radošovce - Skalica - po ceste I/51, II/426; pre osobné vozidlá...
Zdroj: User Admin
Grécko: Dokumenty potrebné počas prepravy

[Grécko] - Grécko: Dokumenty potrebné počas prepravy

Na základe informácií Veľvyslanectva Helénskej republiky v Bratislave a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vás chceme informovať, že každé vozidlo medzinárodnej nákladnej dopravy prechádzajúce územím Grécka sa musí  pri kontrole preukázať nasledujúcimi dokladmi:·    osvedčenie o evidencii vozidla·    vodičský preukaz (vodiča)·    potvrdenie, resp. príslušný dokument o technickej kontrole vozidla·    poistná zmluva o poistení...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

[Ukraina] - Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

V súlade so zákonmi Ukrajiny „O dopravnom ruchu“, a  „O automobilových cestách“ a nariadením Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 27.6.2007 č. 879 „O opatreniach na ochranu automobilových ciest všeobecného používania“, prijala Štátna služba automobilových ciest Ukrajiny (UKRAVTODOR) dňa 12.6.2009 obmedzenie prepravy cestnými nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 24 ton a s nákladom...
Zdroj: User Admin