Informácie podľa krajín


Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

[Slovensko] - Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Z dôvodu dokončovania stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Mokrý Háj bude úplná uzávierka cesty III/05110 v km 12,500 -21,00 od 01.08.2009 od 8,00h do 31.08.2009 do 18,00h (dĺžka uzávierky 8,500km, dĺžka obchádzky 14 km). Smer obchádzky bude Radošovce - Skalica - po ceste I/51, II/426; pre osobné vozidlá...
Zdroj: User Admin
Grécko: Dokumenty potrebné počas prepravy

[Grécko] - Grécko: Dokumenty potrebné počas prepravy

Na základe informácií Veľvyslanectva Helénskej republiky v Bratislave a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vás chceme informovať, že každé vozidlo medzinárodnej nákladnej dopravy prechádzajúce územím Grécka sa musí  pri kontrole preukázať nasledujúcimi dokladmi:·    osvedčenie o evidencii vozidla·    vodičský preukaz (vodiča)·    potvrdenie, resp. príslušný dokument o technickej kontrole vozidla·    poistná zmluva o poistení...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

[Ukraina] - Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

V súlade so zákonmi Ukrajiny „O dopravnom ruchu“, a  „O automobilových cestách“ a nariadením Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 27.6.2007 č. 879 „O opatreniach na ochranu automobilových ciest všeobecného používania“, prijala Štátna služba automobilových ciest Ukrajiny (UKRAVTODOR) dňa 12.6.2009 obmedzenie prepravy cestnými nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 24 ton a s nákladom...
Zdroj: User Admin
Grécko: Zoznam kompjuterizovaných colných úradov schválených pre TIR platný od 1.1.2009

[Grécko] - Grécko: Zoznam kompjuterizovaných colných úradov schválených pre TIR platný od 1.1.2009

Grécky Úrad pre colné záležitosti pri Ministerstve hospodárstva a financií vydal zoznam kompjuterizovaných colných úradov na svojom území, ktoré sú otvorené pre medzinárodnú dopravu na podklade karnetov TIR. Tento zoznam vstúpil do platnosti 1. januára 2009. V prílohe nájdete zoznam kompjuterizovaných colných úradov schválených pre procedúry TIR, ktorý nám poskytlo združenie...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Uzávierka tunelov

[Holandsko] - Holandsko: Uzávierka tunelov

Z dôvodov cestných prác budú uzavreté diaľničné tunely medzi Swalmenom a Roermondom na diaľnici A73 pre všetky vozidlá od piatku 17. júla od 21,00 do pondelka  20. júla do 6,00h.Dopravné značenie bude informovať o obchádzkach.
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Zmena v diaľničných poplatkoch

[Slovinsko] - Slovinsko: Zmena v diaľničných poplatkoch

V Slovinsku od 1. 7. 2009 nastala zmena v systéme platieb diaľničných nálepiek. Do predaja sa zaviedla krátkodobá 7-dňová diaľničná známka za 15,- EUR (7,5 EUR motocykle), cena mesačnej diaľničnej známky je 30,- EUR, zrušila sa polročná diaľničná známka a cena ročnej diaľničnej známky sa zvýšila na 95,- EUR (47,5...
Zdroj: User Admin
Belgicko: údržba mosta na diaľnici E17

[Belgicko] - Belgicko: údržba mosta na diaľnici E17

Nová etapa údržby mosta na diaľnici E17 v Zwijnaarde začala 1. júla 2009. Belgické úrady oznamujú, že stavebné práce na moste na E17 do Zwijnaardu budú spôsobovať značné problémy pre dopravu v priebehu mesiaca júl 2009.
Zdroj: User Admin
Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

[Rusko] - Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

Upravený článok 4 Federálneho zákona z 24. júla 1998 č. 127-FZ „O štátnej kontrole  uskutočňovania medzinárodných automobilových prepráv a o zodpovednosti za porušenie postupu pri ich realizácii“, ustanovuje, že: Medzinárodné automobilové prepravy nebezpečných vecí, zaradené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) k nebezpečným veciam s mimoriadnymi...
Zdroj: User Admin
Motoristi v Taliansku vyše dva dni nenatankujú

[Taliansko] - Motoristi v Taliansku vyše dva dni nenatankujú

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje vodičov osobných a nákladných vozidiel, že v Taliansku ohlásili dvojdňový štrajk čerpacích staníc. V mestách a na cestách 1. triedy sa štrajk začne v utorok, 7.7.2009 o 19:30 a skončí sa v piatok, 10.7.2009 o 7:00.Na diaľniciach sa štrajk začne v utorok, 7.7.2009 od...
Zdroj: User Admin
Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

[Slovensko] - Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu povrchových úprav po kanalizácii bude čiastočná uzávierka cesty I/11 od km 410,300 po km 411,400 a od km 411,700 po km 411,850 v katastrálnom území Čadca-Čadečkav dňoch 03.-07.2009 - 31.07.2009.Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia do voľného jazdného pruhu so zachovaním šírky min. 3,5m. Pre nadrozmernú prepravu...
Zdroj: User Admin
Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

[Slovensko] - Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Cieľom systému EORI je zaviesť jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v NARIADENÍ KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)...
Zdroj: User Admin
Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

[Slovensko] - Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu vykonávania stavebných prác spojených s umiestnením hlavného kanalizačného zberača bude čiastočná uzávierka cety I/12 od km 7,720 po km 14,420 v katastrálnom území Skalité a na I/12 od km 4,780 po km 6,510 v katastrálnom území Čierne v dňoch 03.07.2009 - 31.07.2009Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia.
Zdroj: User Admin
Zohor: úplná uzávierka cesty

[Slovensko] - Zohor: úplná uzávierka cesty

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia na trati Zohor - Záhorská Ves bude úplná uzávierka cesty III/000240od 13.07.2009 od 8,00h do 18.07.2009 do 12,00h nepretržiteNavrhovaná obchádzka: Zohor - cesta III/00237, I/2,  III/00235 -Plavecký Štvrtok - cesta III/00235 -Lab
Zdroj: User Admin
Maďarsko: Špeciálne kontroly počas leta

[Maďarsko] - Maďarsko: Špeciálne kontroly počas leta

Polícia v Maďarsku bude počas letného obdobia vykonávať špeciálne kontroly zamerané na nákladné vozidlá. Kontroly sa budú uskutočňovať na hraniciach, ako aj pozdĺž hlavných ciest v okolí Budapešti a na diaľniciach. Kontroly budú zamerané na:technický stav vozidlapreťaženie vozidla tachografy (kontrola pracovného času a času odpočinku)prepravu ADRrýchlostné limityzákazy jázd
Zdroj: User Admin