Informácie podľa krajín


Rumunsko: Radary

[Rumunsko] - Rumunsko: Radary

Upozorňujeme vodičov, že rumunská vláda dala umiestniťväčšie množstvo radarov, naniektorých vjazdoch do a výjazdoch z miest a na určitýchcestách.  Rýchlostné limity:   Obytná zóna Mimo obytnej zóny Štvorpruhové cesty Diaľnice Nákladné vozidlo nad 3,5 t 50 km/h 70 km/h 70 km/h 90 km/h Súprava s návesom 40 km/h 60 km/h 60 km/h 80 km/h...
Zdroj: User Admin
Lotyšsko: Zmena poplatkov

[Litva] - Lotyšsko: Zmena poplatkov

Združenie dopravcov Litva Auto, Riga,nás informovalo o zavedení poplatkov za cesty pre vozidlá nad 12 t s účinnosťou od 1. júla 2009.Poplatok sa vypočíta podľa rôznych kritérií,ako napr. trieda vozidla EURO, počet náprav a trvanie jazdy.Cena jednodňovej vignety bude od 6 do 7,50 LS (8,54-10,67 €).Bude možné si zakúpiť aj...
Zdroj: User Admin
Česká Republika: Zimná výbava

[Česká republika] - Česká Republika: Zimná výbava

Od 1. júla je v platnosti vyhláška, ktorá zavádza značkuC15 „zimná výbava“(viď príloha). Táto značka je platná od 1. novembra do 1. apríla,ak nieje pod značkou umiestnená dodatková tabula, vyznačujúca inú dobu platnosti.  Dopravná značka prikazuje vodičovi motorového vozidla pokračovať v jazde len s použitím zimných pneumatík (M+S, M.S.,MS alebo M/S, poprípade terénne pneumatiky),...
Zdroj: User Admin
Írsko: Forma platby na ceste M50

[Írsko] - Írsko: Forma platby na ceste M50

Podľa informácií ITD, na diaľnici M50 vedúcej okolo Dublina už nie je možné platiť za most a diaľnicu v hotovosti tak ako sa dalo doteraz pri mýtnici West Link.Odteraz je možné platiť mýto jedine elektronickou formou.
Zdroj: User Admin
Tyrolsko: Zmena

[Rakúsko] - Tyrolsko: Zmena

AISÖ,Vienna nám poskytla aktuálne dopravné obmedzenia v Tyrolsku.Zmeny sú nasledovné:Od 1.11.2008 nákladné vozidlá a návesové súpravy s najvyššou povolenou hmotnosťou  nad 7,5t a tahača s prívesom, ak súčet najvyššej povolenej hmotnosti tahača a prívesu presahuje 7,5t.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

[Rakúsko] - Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Od 1. júla 2008 platí v Rakúskuzákaz jázd pre vozidlá a súpravy po prvýkrát registrované pred 1. januárom1992, a to v rakúskych mestách Viedeň, Niederösterreich a Burgenland.Cieľom tohto zákazu rakúskej legislatívy je ochrana pred emisiami.
Zdroj: User Admin
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

[Slovensko] - Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h do 30.10.2008 do18,00h nepretržite bude úplná uzávierka cestyI/02 v km 3,400 v k.ú. Kopčany v mieste železničného priecestia v km67,060 trate Kúty – Skalica.Dôvodomuzávierky je oprava havarijného stavu železničnejpriecestnejkonštrukcie.Navrhovaná obchádzka je v smere z Hlíčana Kúty: Holíč– križovatkaciest...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

RHA nás informovalo, že voVeľkej Británii sa zvýšil počet kolízií nákladných automobilov s mostom. Dôvodom boli nárazy hornej časti vozidla s nižším mostom. Pravdebodobne dochádza ku kolíziám kvôli satelitnej navigácii, ktorá je aktualizovaná približne raz za dva roky a väčšinou tieto aktualizácie platia pre osobné autá a málokedy pre nákladné...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Sviatok

[Nemecko] - Nemecko: Sviatok

Pripomíname, že 31. októbra 2008 bude v niektorýchregiónoch Nemecka zákaz jázd z dôvodu štátneho sviatku, konkrétne:Brandenburg, Mecklenburg - Vorpommern, Saxony, Saxony – Anhalta Thuringia. Nemecké združenie dopravcov BGL, Frankfurt nad Mohanom,pripomína, že tento zákaz jázd sa vzťahuje na vozidlá nad 7,5 t v čase od00.00 hod. do 22.00 hod. Zároveň zdôrazňuje, že jedinú výnimku...
Zdroj: User Admin
Nitra: Oprava vozovky

[Slovensko] - Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10. a 26.10. 2008 v čase od10,00hod do 18,00hod bude čiastočná uzávierkycesty.Dôvod uzávierky je oprava krytu vozovky na cesteI/64 od km 100,168 do km 100,238 v úseku križovatky, a v úseku od km101,531 do km 101,601v k.ú. mesta Topoľčany.Obchádzková...
Zdroj: User Admin
Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

[Rusko] - Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

IRU nás informovalo,že ruskávláda od 12.08.2008 dovolí prechod len občanom adopravným prostriedkom členským štátomspoločnstva a týka sa to aj železničnej dopravy z Lotyšska,Litvy, Estónska.Tieto krajiny nesmú prekročiť hranicuRuska s Azerbajčanom a Gruzínskom.
Zdroj: User Admin