Informácie podľa krajín


Budapešť: stretnutie NATO

[Maďarsko] - Budapešť: stretnutie NATO

Summit NATOv BudapeštiMaďarskézdruženie dopravcov MKFH informuje, že z dôvodu konaniasummitu NATO v Budapešti 9. – 10. októbra 2008upozorňujeme na dopravné obmedzenia, ktoré budúplatiť v Budapešti, najmä v centre mesta a napríjazdovej komunikácii k letisku. Krátkodobobude uzavretý i budapeštiansky okruh v súvislosti spríjazdom a odjazdom delegátov.
Zdroj: User Admin
Tunel Branisko

[Slovensko] - Tunel Branisko

Tunel BraniskoNárodná diaľničnáspoločnosť informuje motoristickú verejnosť o predčasnomsprejazdnení úseku diaľnice D1 Beharovce – Fričovce(vrátane tunela Branisko).Dnes, t.j. 08.10.2008 (streda) o 15:00hod. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.s viac ako päťdňovým predstihom sprejazdnila úsekdiaľnice D1 Beharovce – Fričovce (vrátane tunelaBranisko).Čiastočná uzávierkamala podľa pôvodného plánu trvať od 08:00 hod.dňa 02.10.2008 (štvrtok) do 24:00 hod. dňa 13.10.2008...
Zdroj: User Admin
Kežmarok: uzávieka cesty

[Slovensko] - Kežmarok: uzávieka cesty

Krajský úrad pre CD a PKv Prešove nám oznámil,že v dňoch od 6.10.2008 v čase7.00h do 31.10.2008 v čase do 16.00h, bude uzávierka cestyI/67.Dôvod uzávierky je úprava križovatky naceste I/67 a III/06726 v Kežmarku.Navrhovaná obchádzkaje po miestnych komunikáciách,obchádzka jevyznačená dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Slovinsko: elektronický mýtny systém

[Slovinsko] - Slovinsko: elektronický mýtny systém

V Slovinsku zaviedli novýelektronický mýtny systém.Od 1. októbraje možné platiť formou „ABC boxu“.Výhoda novéhoplatobného systému je, že nákladnévozidlá sa nemusia zdržovať na mýtnychhraniciach.Ďalej je možné si vybrať medzi rôznymispôsobmi platenia a prispôsobiť ich k vlastnýmpotrebám,podobne ako v iných Európskychkrajinách.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: nové RoLa spojenie

[Rakúsko] - Rakúsko: nové RoLa spojenie

Od 6.októbra je možnépoužívať kombinovanú dopravu koľajnica/cesta ktoráspája Rakúsko s Chorvátskom.Rakúska spoločnosť ÖKOMBIa chorvátskaspoločnosť CROCOMBI otvorili nové RoLa spojenie medzi mestomWels a mestom Spacva.Viacinformácií nájdete na www.oekombi.at.
Zdroj: User Admin
Schválené colné úrady pre systém TIR v Srbsku

[Srbsko] - Schválené colné úrady pre systém TIR v Srbsku

Colná správa Republiky Srbska vydala s okamžitou platnosťou aktualizovaný zoznam colných úradov, ktoré sú otvorené pre medzinárodnú dopravu na podklade karnetov TIR.Aktualizovaný zoznam colných úradov schválených pre systém TIR nájdete v prílohe. 
Zdroj: User Admin
Dublin: Obmedzenia pre max. povolenú výšku

[Írsko] - Dublin: Obmedzenia pre max. povolenú výšku

IRHA Dublin nás informovalo, že od 1. novembra 2008 budú nové predpisy týkajúce sa maximálnej povolenej výšky vozidla. Maximálna povolená výška sa zvýši kvôli novým dopravným prostriedkom, ktoré budú mať výšku 4,65 m. Súčasné dopravné protriedky majú limit 5 rokov (november 2013), kým nebudú vymenené. 
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Nebezpečné parkoviská

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Nebezpečné parkoviská

Britské združenie RHA, Weybridge, nás informovaloo zvýšení počtu útokov na nákladné vozidlá parkujúcich na nestráženýchparkoviskách v priemyselnej zóne Brackmills, Northampton a okolí.V tejto súvislosti doporučujeme neparkovať v tejto oblasti na nechránenýchparkoviskách.
Zdroj: User Admin
Veľké Rovné: uzávierka

[Slovensko] - Veľké Rovné: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Žiline námoznámilo,že od 27. 09. 2008 v čase od 12.00 hod. do 28. 09.2008 v čase do 19.00 hod. bude úplná uzávierkacesty cesty II / 541.Dôvodomuzávierky sú Hodové slávnosti v obciVeľké Rovné.Obchádzka bude odklonená namiestnu komunikáciu za riekou Rovnianka po mostnýchobjektoch, na ktorýchje zákaz...
Zdroj: User Admin
Smolenice-Trstín: uzávierka

[Slovensko] - Smolenice-Trstín: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Trnavenám oznámilo,že od 30.09.2008 v čase od12,00hod. do 23.10.2008 v čase do 12,00hod. bude úplnáuzávierka cesty II/502.Obojsmerná premávka budevedená po súbežne vybudovanej panelovej obchádzke.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: zákaz vozidlám Euro 2

[Rakúsko] - Rakúsko: zákaz vozidlám Euro 2

AISÖ, Viedeň nám oznámilo, že od 1. novembra 2008 bude zakázané vozidlám Euro 2 vstúpiť na diaľnicu A12 (oblasťTyrolsko).
Zdroj: User Admin
Grécko: štrajk aktuálne

[Grécko] - Grécko: štrajk aktuálne

OFAEAtény nás informovalo,že štrajk colníkov budenaďalej pokračovať po neurčitú dobu.
Zdroj: User Admin
Grécko: koniec štrajku

[Grécko] - Grécko: koniec štrajku

OFAE Atény, nás informovalo,že štrajk colníkov v Grécku sa skončil.
Zdroj: User Admin
Holíč: uzávierka

[Slovensko] - Holíč: uzávierka

Z dôvodu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskacestných pretekov historických motocyklov „Holíčsky zámocký okruh“ budeuzávierka ciest č. I/51 – ul. Moyzesova a I/02 – ul. Bernolákovav meste Holíč dňa 27. 09. 2008 od 08 00 hod. do 17 00 hod. Navrhovaná obcházka:  smer od Hodonína doSenice: z cestyI/51 - ul. Sasinkova na okružnej križovatke sa odbočí na MK - ul.Hodonínska...
Zdroj: User Admin